สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ไทยพาณิชย์ เพราะชีวิตเริ่มต้นที่บ้าน

JustCar เว็บไซต์สำหรับ ซื้อ-ขายรถมือสอง อันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

หากคุณมีความฝันที่อยากมีบ้าน สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ยินดีที่จะให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากขึ้นครับ โดยเรามีสิทธิประโยชน์มากมายที่จะช่วยให้คุณและครอบครัวมีความสุขในบ้านที่อบอุ่นและสะดวกสบาย วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกันตามราคาประเมินหรือราคาซื้อขายในสัญญาซื้อขายของกรมที่ดิน โดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ต้องการและมูลค่าของบ้าน

อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัวเพื่อให้คุณเลือกตามความเหมาะสมและความสะดวกของคุณสำหรับบ้านหลังแรกที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท มีสัญญาที่มีเงื่อนไขพิเศษ (สัญญาที่ 1) เพื่อให้การกู้ยืมเป็นไปอย่างสะดวกและทันสมัย ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมที่จะช่วยคุณทุกขั้นตอนในการเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย หากคุณสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ เรายินดีเสมอที่จะให้คำปรึกษาและบริการ

 1. ดอกเบี้ยเริ่มต้นคงที่ 1 ปีแรก 2.14%
  คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) ปัจจุบันเท่ากับ 7.30% ต่อปี มีผลวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคาร
 2. ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย
  เมื่อซื้อประกัน Credit Life ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. กู้ได้สูงสุด 100%
  วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกันตามราคาประเมิน หรือราคาซื้อขายในสัญญาซื้อขายของกรมที่ดิน แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า สำหรับบ้านหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท (สัญญาที่ 1)

ข้อดีของ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ไทยพาณิชย์ (SCB)

 1. อิสระในการเลือกดอกเบี้ยและรูปแบบการผ่อน
  เราให้คุณเลือกอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสำหรับคุณระหว่าง ดอกเบี้ยคงที่ และ ดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้ตามต้องการของคุณตาม Lifestyle
 2. ผ่อนสบาย
  ผ่อนสบายที่ให้คุณลดต้นทรัพย์และดอกเบี้ย พร้อมกับระยะเวลากู้สูงสุดถึง 30 ปีและระยะเวลาผ่อนชำระที่ไม่เกินอายุ 65 ปีของผู้กู้
 3. อนุมัติรวดเร็ว
  รับผลอนุมัติและวงเงินกู้โดยรวดเร็ว พร้อมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราผ่อนชำระโดยทันที
 4. บริการอย่างมืออาชีพ
  ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยคุณวางแผนการกู้บ้านและเลือกสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
 5. อัตราดอกเบี้ย และ กู้เท่าที่จำเป็น
  อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 5.04% ถึง 7.30% ต่อปี โดย MRR ปัจจุบันที่ 7.30% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ไทยพาณิชย์

 1. สัญชาติไทย
 2. ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 3. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

เอกสารสำหรับยืนยันตัวตน

 1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาสัญญาซื้อขาย

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 2. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 2. ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 3. สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ไทยพาณิชย์ (SCB)

สำหรับลูกค้ากลุ่ม Strategic Group

* Strategic Group คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามเงื่อนไขของธนาคาร

สำหรับลูกค้ากลุ่ม Strategic Group SCB

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป SCB

หมายเหตุ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ไทยพาณิชย์ (SCB)

 1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR ) เท่ากับ 7.30% ต่อปี มีผลวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 3. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567
 4. Credit Life หมายถึง การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีต้องการอัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)
  • กำหนดให้ทำจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัย 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา หรือ
  • กำหนดให้ทำจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัย 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
 5. สำหรับประกันอัคคีภัยคุ้มครองหลักประกันสินเชื่อผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถกู้ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้ได้ (Top up) หากลูกค้ามีความประสงค์
 6. สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และ สำหรับประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เทเวศประกันภัย
 7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 8. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัย สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และ สำหรับประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เทเวศประกันภัย
 9. ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครอง เป็นไปตามที่กรมธรรม์และบริษัทประกันกำหนด
 10. รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเรียกร้องสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร.1351 (ทุกวันเวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ fwd.co.th
 11. รับประกันภัยโดย บมจ. เทเวศประกันภัย สำหรับประกันอัคคีภัย กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเรียกร้องสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บมจ. เทเวศประกันภัย โทร. 1291 ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น. หรือ www.deves.co.th

สิทธิเรื่องการทำประกันอัคคีภัยและประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)

 • ธนาคารไม่ได้บังคับให้ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
 • ลูกค้าต้องทำประกันอัคคีภัยเพื่อคุ้มครองหลักประกัน โดยทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยรายใดก็ได้ตามความสมัครใจของลูกค้า สำหรับการทำประกันอัคคีภัยกับ บมจ.เทเวศประกันภัย ไม่มีผลต่อการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *