ธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้าน

ธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้าน สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง

JustCar เว็บไซต์สำหรับ ซื้อ-ขายรถมือสอง อันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

สินเชื่อบ้านใหม่และบ้านมือสองจากธนาคารออมสินเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่มีความฝันเรื่องบ้าน เราเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของการมีบ้านเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่ดี ดังนั้นเรามุ่งมั่นที่จะช่วยท่านสานฝันเหล่านั้นให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขที่สบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

โปรแกรมสินเชื่อบ้านของเรามาพร้อมกับเงื่อนไขที่เหมาะสมและสะดวกสบาย เพื่อทำให้ความต้องการเรื่องบ้านของท่านเป็นจริงได้อย่างง่ายดาย โดยเรามุ่งเน้นให้บริการที่ครอบคลุมทุกด้านของการทำธุรกรรมสินเชื่อบ้าน จนคุณสามารถจบทุกความต้องการเรื่องบ้านที่เดียวครบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีบ้านในฝันได้อย่างสะดวกสบายและไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใด

รายละเอียดสินเชื่อบ้าน ออมสิน

เรามีจำนวนเงินให้กู้ที่เหมาะสมสำหรับการจัดหาที่อยู่อาศัย รวมถึงสำหรับค่าเฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งบ้าน หรือการจัดหาสิ่งจำเป็นอื่นๆ เพื่อการเข้าอยู่อาศัย อีกทั้งยังสามารถกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยด้วย โดยจำนวนทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ราใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้รับจำนวนเงินที่ต้องการอย่างมีความเหมาะสม ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมทุกด้านของความต้องการของลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถใช้สินเชื่อเพื่อทำความภาคภูมิใจในบ้านใหม่ของคุณได้อย่างสมกับความต้องการและสถานะการเงินของคุณ


ระยะเวลาชำระเงินกู้สำหรับสินเชื่อบ้านมีเงื่อนไขดังนี้:

  1. กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 40 ปี ในกรณีนี้ เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ รวมไม่เกิน 70 ปี
  2. กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัยไม่เกิน 40 ปี ในกรณีนี้ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกินเวลาชำระเงินกู้สำหรับการจัดหาที่อยู่อาศัย
  3. กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยไม่เกิน 30 ปี ในกรณีนี้ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 30 ปี

โดยเราให้เงื่อนไขนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานะการเงินของลูกค้าทุกราย และเพื่อให้คุณสามารถจัดการการชำระเงินได้อย่างสะดวกสบายและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระเงินของคุณ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะออมสิน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ
ประเภทและจำนวนเงินให้กู้อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ปีที่ 1 – 3MRR – 1.800
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR – 0.750
2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ปีที่ 1 – 3MRR – 1.300
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR – 0.250
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคารMRR
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
ปีที่ 12
ปีที่ 2 – 3MRR – 2.745
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR – 0.750
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อบ้าน ออมสิน

1.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2.มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3.มีอาชีพและรายได้แน่นอน 4.การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

 หลักประกัน

1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

2.สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด

3.หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *